Hjelpemiddelmesse i Namsos

- NTE Arena

Dato: Torsdag 19. april
Tid: 10.00-15.00
Sted: NTE Arena, Sverresgt 37, Namsos

Det blir mulighet for å se og prøve en rekke produkter innen hjelpemiddelområdet - de er en fin anledning for å gjøre seg kjent med de ulike produktene og få svar på eventuelle spørsmål knyttet til disse.

Se invitasjon.Kalender