Besøk hos Norsk Gjenvinning

Medema Norge har i mange år hatt løpende avtale med Norsk Gjenvinning om kildesortering og opphenting av avfall fra vår virksomhet i Stamveien. Avfall blir sortert på huset i 12 forskjellige kilder : Restavfall, treverk, metall, lysrør, elektrisk (EE), myk plast, hard plast, lakkbokser, batterier, kontorpapir, kartong og sikkerhetsmakulereing.

Fra tid til annen dukker det opp spørsmål om det faktisk har noe for seg å kildesortere avfallet, eller om «alt bare dumpes på samme sted». For å finne ut mer om hva som faktisk skjer når avfallet hentes hos oss, avla vi et besøk på Norsk Gjenvinning’s anlegg på Ulven. Anlegget er Norges største gjenvinnnings- og sorteringsanlegg for avfall, og dekker hele 30 000 kvm. Rita og undertegnede var der for noen dager siden, og fulgte hele prosessen fra bilene kom inn, med veiing, tømming, grovsortering, finsortering, avviksregistrering og ny veiing. Særlig imponerende var behandlingen av returpapir. Den delen av anlegget har for øvrig døgndrift. Om alle kundene er like flinke til å kildesortere som oss? Antagelig ikke : Midt inne i et lass med returpapir lå det en oljeovn!

20.10.14