Vår visjon og våre verdier

- mennesket i sentrum

Vår forretningside

Vi leverer og produserer kvalitetshjelpemidler og -tjenester til helsesektoren, funksjonshemmede og eldre

Vi tilpasser vår service etter kundens behov

Vi har egenutvikling og produksjon som skaper muligheter for brukers deltagelse i samfunnet

Vi har fokus på attraktivt design og funksjonalitet forankret i et innovativt skandinavisk miljø

Våre verdier er basert på:
M - mennesket i sentrum
E - engasjement
D - design og funksjonalitet
E - endringsvilje
M - muligheter
A - attraktiv