Reservedelsavdelingen

For å ivareta våre kunder på en best mulig måte har vi opprettet en egen Reservedelsavdeling også kalt RA.
Vårt team har lang erfaring i bransjen og i Medema. Kontakt Rita Aass, og du vil få rask behandling av din reservedelsordre


Rita Aass
Reservedelsteam
Tlf: 67 06 49 00
E-post: deler@medema.no