Våre avdelinger

- finner du over hele landet

Vi har avdelingskontor i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Lillehammer, Trondheim, Nordland og Tromsø.
Våre medarbeidere i salgsavdelingen er ute på veien over hele landet, og driver oppsøkende virksomet. Alle har hvert sitt kompetansefelt, men i praksis overlapper de hverandre for å bistå deg som kunde med de beste løsningene.