Velferdsteknologi i praksis

Økt bruk av teknologi innenfor omsorgsarbeidet vil frigjøre varme hender og ressurser, slik at man kan øke kvaliteten på velferdstjenestene til gavn for brukere og ansatte.

Bruk av riktig prosjekterte personløftesystemer kan være et godt eksempel på virkelig Velferdsteknologi i praksis.
Et riktig designet takheissystem er til stor hjelp for såvel pleier som pasient, og gjør løfte- og forflytningssituasjoner til en behagelig og verdig prosess for alle involverte.

Vår Mobility Monitor er et annet unikt hjelpemiddel for enkelt å kartlegge risikopasienters behov for individuell pleie og oppfølging, samt for å øke kvaliteten på den pleie som ytes til den enkelte pasient gjennom god kunnskap og frigjorte ressurser hos personalet.

Vi prosjekterer og leverer markedsledende produkter fra hele verden, tilpasset forskjellige behov.

Se våre Velferds-produkter - klikk her


Leasing/leie av Velferdsteknologiske produkter
Det kan være tungt å finne midler til ny Velferdsteknologi i stramme innkjøpsbudsjetter. Men dette bør ikke være til hinder for å ta i bruk ny teknologi og for å stimulere brukerne til økt aktivitet og gi ansatte en bedre arbeidsdag.

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi nå tilby gode leasing/leieavtaler på våre velferdsteknologiprodukter, slik at denne type anskaffelser kan tas over driftsbudsjetter.
På den måten får man umiddelbar gevinst av innsparinger, og ser direkte at investeringer betaler seg.

Christine Heggelund
Salgsleder velferdsteknologi Skandinavia
Mobil: 915 88 041
E-post: christine.heggelund@medema.no

Trond Mala
Salgskonsulent velferd/rehab
Mobil: 909 64 900
E-post: trond.mala@medema.no

Jan-Erik Gaup
Salgskonsulent velferd
Mobil: 915 64 747
E-post: Janerik.gaup@medema.no

Jan Bendiksen
Salgskonsulent velferd/rehab
Mobil: 950 86 939
E-post: Jan.bendiksen@medema.no

Dag Ivar Fjørtoft
Produktansvarlig Bolig & Institusjonsprodukter
Mobil: 46 879 146
E-post: dag.ivar.fjortoft@medema.no