Mobility Monitor

- en løsning som gir bedre faktakunnskap om pasientens pleiebehov

Standard:

Mobility Monitor registrerer bevegelse og mikroaktivitet når pasienten er i sengen, og disse data gir pleiepersonalet uvurderlig informasjon som
  • kartlegging av generell helsetilstand
  • gir grunnlag for individuell pleie og oppfølging
  • kunnskap om pasientens søvnmønster
  • kunnskap om påvirkning av medisinering
  • vil forebygge trykksår
  • vil forebygge fallulykker
  • vil redusere personalets arbeidsbelastning vesentlig
  • gir institusjonen mulighet til å dokumentere og kvalitetssikre god pleie
Se videopresentasjon her!